Blog

Projekt „Wspólnie tworzymy kluby seniora”

Od sierpnia 2021 roku rozpoczynamy realizację projektu „WSPÓLNIE TWORZYMY KLUBY SENIORA„. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne w wysokości 4 171 270 zł. Całkowita wartość projektu to 4 …