Formularze ofertowe

1. Dostawa sprzętu na zajęcia ruchowe/gimnastyczne w Klubach Seniora.

Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej dostawy sprzętu na zajęcia ruchowe/gimnastyczne w Klubach Seniora, w ramach projektu „Wspólnie tworzymy kluby seniora”

Formularz ofertowy do pobrania:

2. Zakup strojów ludowych i fartuchów

Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” zaprasza do złożenia oferty szacunkowej dotyczącej zakupu strojów do zajęć teatralno-muzycznych i fartuchów na warsztaty zdrowego odżywiania, w ramach projektu: „Wspólnie tworzymy kluby seniora”

Formularz szacunkowy do pobrania:

Międzyrzecka Spółdzielnia Socjalna „RAZEM” zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu strojów do zajęć teatralno-muzycznych i fartuchów na warsztaty zdrowego odżywiania, w ramach projektu: „Wspólnie tworzymy kluby seniora”

Formularz ofertowy do pobrania: