USŁUGI PORZĄDKOWE I OGRODNICZE

 

usługi ogrodnicze - międzyrzec podlaski

Podejmowane przedsięwzięcia to: odśnieżanie dróg gminnych w czasie zimy i czyszczenie poboczy w okresie letnim (koszenie poboczy, karczowanie pasów drogowych, drobne naprawy poboczy dróg), obsługa 3 ujęć wody na terenie gminy: utrzymanie czystości, porządku oraz monitorowanie ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Rzeczycy, Rogoźnicy i Halasach.

Usługa ta polega m.in. na:

1. sprzątaniu budynku technologicznego i terenu wokół stacji, koszeniu trawy, odmalowywaniu szachtów studziennych i elementów wymagających konserwacji, odczytywaniu wodomierzy i sprawdzaniu poprawności pracy poszczególnych urządzeń – tzw. codzienny dozór. Uczestniczenie w procesie pobierania próbek wody i popłuczyn dokonywanych przez laboratoria zewnętrzne.

2. sprzątaniu obiektów użyteczności publicznej – nowo powstałego gminnego przedszkola w Rzeczycy – oraz wykonywanie innych zleceń z placówek oświatowych i urzędów użyteczności publicznej. Usługa sprzątania i czyszczenia samochodów, prania dywanów.

Ponadto świadczymy usługi dla klientów takie, jak: cięcie zrębek, rąbanie drzewa, wycinanie drzew, robienie porządków na prywatnych posesjach.