Seniorzy z Gminy Międzyrzec Podlaski biorący udział w zajęciach w ramach projektu „WSPÓLNIE TWORZYMY KLUBY SENIORA„.

Projekt realizowany w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.