Od sierpnia 2021 roku rozpoczynamy realizację projektu „WSPÓLNIE TWORZYMY KLUBY SENIORA„. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Międzyrzec Podlaski, dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie z Działania 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne w wysokości 4 171 270 zł. Całkowita wartość projektu to 4 907 376,60 zł.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na utworzenie nowych Klubów Seniora w: Kożuszkach, Tłuśćcu i Berezie oraz rozwój Klubów w: Koszelikach, Rzeczycy i Zaściankach.

Celem głównym przedsięwzięcia jest poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 150 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Gminy Międzyrzec Podlaski poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie 6 klubów seniora do 2023 r.

Serdecznie zapraszamy osoby w wieku 60 lat i więcej mieszkające na terenie Gminy Międzyrzec Podlaski do korzystania z oferty Klubów. Prosimy także o przekazanie zaproszenia członkom rodzin, znajomych i sąsiadów w wieku senioralnym.

W programie:

 • wspólne spędzanie czasu,
 • warsztaty zdrowego odżywiania,
 • warsztaty plastyczne i rękodzieła,
 • zajęcia komputerowe,
 • zajęcia śpiewacze i teatralno-muzyczne (ćwiczenia pamięci i koncentracji),
 • warsztaty pierwszej pomocy,
 • zajęcia języka angielskiego,
 • zajęcia ruchowe – zdrowy kręgosłup,
 • warsztaty dbałości o wygląd,
 • porady prawnika i psychologa.

Członkowie klubów w Tłuśćcu i Koszelikach będą mogli doskonalić swoje umiejętności krawieckie podczas zajęć ze specjalistą w dziedzinie krawiectwa.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów.

Ponadto dla uczestników Klubów planowane są spotkania integracyjne i weekendy seniora z animatorami oraz wycieczki do: Krakowa, Torunia, Warszawy i Białegostoku.

Przewidziane są także prace remontowe i dostosowania pomieszczeń w budynkach w Berezie i Zaściankach. Do wszystkich klubów zakupione zostaną elementy wyposażenia np. meble, elementy wyposażenia kuchni, sprzęt komputerowy. Uczestnicy będą mieli zapewnione bezpłatne pomoce do zajęć.

Udział w Klubie jest bezpłatny. Każda osoba może skorzystać z jednej formy zajęć lub z pełnej oferty. Informacje i zapisy do Klubu:

 • w biurze projektu: ul. Warszawska 20, 21-560 Międzyrzec Podlaski, pokój nr 16;
 • e-mail: mssrazem@gmail.com;
 • telefonicznie pod numerem 728 504 613.

Materiały do pobrania: